ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. สนามบินอินชอนจะเปิดให้บริการตลอด 24ชม. เที่ยวบินระหว่างประเทศจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ช่วงนี้ค่าตั๋วเครื่องบินแพงไป และเพื่อบรรเทาภาระเศรษฐกิจของประเทศ สนามบินอินชอน จะยกเลิกการจำกัดช่องทาง Slot และยกเลิกเคอร์ฟิว 20.00 น. - 05.00 น. และขยายจำนวนเที่ยวบินให้มากขึ้น


โถงผู้โดยสารขาเข้า สนามบินนานาชาติอินชอน เทอร์มินอล 1 [ภาพ Yonhap News]


[อัพเดท] ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. สนามบินอินชอนจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. เที่ยวบินระหว่างประเทศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สิ้นสุดเวลาเคอร์ฟิวกว่า 2 ปี 2 เดือน

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง ประกาศเมื่อวันที่ 3 ว่าได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริม 'การทำให้เที่ยวบินระหว่างประเทศกลับสู่ปกติ' ในการประชุมสำนักงานใหญ่ของ Corona 19 Central Disaster and Safety Countermeasures ที่ผ่านมา


จำนวนเที่ยวบินที่มาถึงต่อชั่วโมงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนลดลงเหลือ 20 เที่ยวบินหลังจากวิกฤตโควิด-19 แต่จากวันที่ 8 จะเพิ่มเป็น 40 เที่ยวบิน ระดับก่อนโคโรนา 19 ซึ่งมีเคอร์ฟิวตั้งแต่ 20.00 น. - 05.00 น. ก็จะยกเลิกไปเช่นกัน และสนามบินอินชอนจะเปิดทำการตลอด 24 ชม. ซึ่งปริมาณจำนวนของเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้น คาดว่าจะมากกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรก


เดิมที่วางแผนไว้ที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ 100 เที่ยวบินเป็น 300 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็นระยะๆ และฟื้นฟูเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็น 50% ของระดับก่อนเกิดโควิด-19 ภายในสิ้นปีนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากความต้องการการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ และการรักษาเสถียรภาพของโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ทางกระทรวงฯ ได้ตัดสินใจที่จะขยายปริมาณของเที่ยวบิน


โดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศในเดือนมิถุนายนเป็น 230 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 130 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากแผนเดิม


ส่งผลให้คาดว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสายการบินและเสถียรภาพของราคาตั๋วเครื่องบินจะช่วยบรรเทาความยุ่งยากของบริษัทระดับโลกที่ประสบปัญหาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในต่างประเทศเนื่องจากการขาดแคลนตั๋วเครื่องบินได้


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง Won Hee-ryong กล่าวว่า "ช่วงนี้ราคาตั๋วเครื่องบินมีราคาแพงเกินไป และแม้แต่ตั๋วราคาแพงเหล่านั้นก็กลายเป็นเรื่องยากทำให้เดินทางไปต่างประเทศหรือไปเยี่ยมญาติทำได้ยาก ผมหวังว่าจะได้เห็นอุตสาหกรรมการบินเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง” เขากล่าว


ข้อมูล Yonhap News https://www.yna.co.kr/view/AKR20220603034500003