ฉีดวัคซีนไม่ครบ ไม่จำเป็นต้องกักตัว ตั้งแต่ 8 มิ.ย. เดินทางเข้าเกาหลี ต้องตรวจ PCR ภายใน 3 วัน

อัปเดตเมื่อ 9 มิ.ย.

นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่มีวีซ่าพำนักระยะสั้น : เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ที่ศูนย์ตรวจโควิดที่สนามบิน หรือสถานพยาบาล โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยตนเอง

ผู้โดยสารเข้าสู่ศูนย์ทดสอบ COVID-19 ที่สนามบินนานาชาติอินชอนในอินชอน | BLOOMBERG


1. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน (ไม่คำนึงถึงการรับวัคซีน) ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัว แต่ยังคงต้องตรวจหาเชื้อโควิดทั้งก่อนและหลังเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี


(ก่อนเดินทาง) ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี PCR Test ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ RAT (Rapid Antigen Test) ที่มีแพทย์รับรอง ก่อนเดินทาง 24 ชม.


(หลังเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี) ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี PCR Test ภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง)

– ประชากรชาวเกาหลีหรือคนต่างชาติที่มีวีซ่าพำนักระยะยาว : เข้ารับตรวจหาเชื้อโควิดได้ที่ศูนย์อนามัยในเขตพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

– นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่มีวีซ่าพำนักระยะสั้น : เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดที่ศูนย์ตรวจโควิดใน สนามบิน หรือในสถานพยาบาล จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยตนเอง


*หลังจากเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว หากตรวจพบเชื้อโควิด จะต้องเข้ารับการกักตัว*


2. เปลี่ยนแปลงการลงข้อมูลในระบบ Q-Code


(เดิม) กรอกข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทาง แบบสอบถามด้านสุขภาพ ข้อมูลการรับวัคซีน ใบการขอละเว้นกักตัว


(ใหม่) กรอกข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางและแบบสอบถามด้านสุขภาพที่มา korea.mol.go.th