ไม่จำเป็นต้องตรวจโควิดที่สนามบินทุกครั้ง ! อัปเดตการตรวจโควิดเมื่อเดินทางถึงเกาหลี

ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป เมื่อเดินทางเข้าเกาหลีแล้วภายใน 3 วัน นักท่องเที่ยวสามารถตรวจ RT-PCR ได้ที่สนามบินอินชอน หรือสถาบันทางการแพทย์ Health Center (보건소) ใกล้ที่พัก


เครดิตภาพ. newscj.com


พิกัดและรายชื่อสถาบันทางการแพทย์ ที่สามารถไปตรวจ PCR จากในเมืองได้ (ภาษาเกาหลี) mohw.go.kr/react/popup_200128_3.html หากต้องการตรวจ RT-PCR ที่สนามบิน ต้องจองล่วงหน้าที่ http://safe2gopass.com จากนั้นสามารถรอผลการตรวจที่ที่พักทางอีเมล์ได้ ค่าบริการ 80,000 วอน สามารถชำระได้ที่จุดตรวจ การลงทะเบียน Q-CODE สามารถใช้ผลจาก RT- PCR หรือผล pro ATK ที่ตรวจที่สถาบันหรือโรงพยาบาล ที่ออกเอกสารภาษาอังกฤษได้ ไม่เกิน 48 ชม. เพื่อลงทะเบียนใน Q-CODE ข้อยกเว้นเรื่องวัคซีนเมื่อเข้าเกาหลี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หากไม่ได้รับวัคซีน สามารถเข้าเกาหลีได้โดยไม่ต้องกักตัว เฉพาะในกรณีที่ผู้ปกครองทุกคนที่มาด้วยได้รับการฉีดวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ แต่ยังต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจโควิดเป็นลบ สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มา Seoul_Cafe