1 มิ.ย.นี้ เข้าไทยเลิกกักตัวทุกรูปแบบ! คนไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass

อัปเดตเมื่อ 1 มิ.ย.

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ ไทยจะปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศอีกครั้งตามมติ ศบค. โดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ และมีมาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้


เครดิตภาพ : กระทรวงสาธารณสุข


1 มิถุนายน 2565 เริ่มปรับมาตรการโควิด-19 ล่าสุด โดยได้มี "เปิดประเทศ" อย่างเต็มรูปแบบ โดยประเทศไทยจะปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศอีกครั้งตามมติ ศบค. โดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ คนไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass เปิดจุดผ่านแดนทางบกทุกจุดภายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้


นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ไทยจะปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้ง โดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ สำหรับคนไทย ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาสและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าไทย แต่ชาวต่างชาติ ยังต้องลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์พาส โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด ให้แนบหลักฐานการรับวัคซีนและประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ กรณีไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ให้แนบหลักฐานการตรวจโควิด-19 ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ส่วนจุดผ่านแดนทางบกทุกจุด จะเปิดภายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้เช่นกัน

มาตรการโควิด-19 ล่าสุด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไทย


สำหรับคนไทย

  • ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass

  • ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศ

สำหรับชาวต่างชาติ

  • ยังต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนตามข้อกำหนด ให้แนบหลักฐานวัคซีนพร้อมกับเอกสารประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  • ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ให้แสดงหลักฐานการตรวจโควิด-19 ได้ทั้งแบบ Professional ATK หรือ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์, news.trueid.net