ทัวร์ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานแห่งชาติแนจังซานอันงดงาม - จากปูซาน (25 ต.ค.~15 พ.ย.65)

ผู้ใหญ่/เด็ก ฿ 1,990


Naejangsan National Park อุทยานแห่งชาติแนจังซาน:ระยะเวลา

25 ต.ค. - 15 พ.ย. 65

วันเดินทาง

​ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

฿ 1,990

เด็ก (3 ปี - 12 ปี)

฿ 1,990

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Haeundae ทางออก 5

 2. สถานี Seomyeon ทางออก 12

 3. สถานี Busan (KTX) ทางออก 1

กำหนดการเดินทาง

 • 06:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Haeundae ทางออก 5

 • 06:40 น. ออกเดินทางจากสถานี Seomyeon ทางออก 12

 • 07:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Busan (KTX) ทางออก 1

 • 10:40 น. เดินทางถึงภูเขาแนจัง

 • 10:40-15:00 น. ขึ้นรถบัสแนจังซานและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม เจ้าหน้าที่ทัวร์จะแนะนำเส้นทางไปวัดแนชันซาให้คุณ มีเวลาเที่ยวชมสถานที่ฟรีและรับประทานอาหารกลางวัน (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ในร้านอาหารใกล้เคียง

 • 15:30 น. ออกเดินทางไปปูซาน

 • 19:30 น. ถึงสถานี Busan

 • 20:00 น. ถึงสถานี Seomyeon

 • 20:40 น. ถึงสถานี Haeundae

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (พนักงาน) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่

 • ตั๋วรถโดยสารแนจังซัน - เที่ยวเดียว

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริปที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %