ทัวร์มรดกโลก Gyeongju UNESCO World Heritage 1 วัน - จากปูซาน

ผู้ใหญ่/เด็ก ฿ 2,250


Yangdong Village หมู่บ้านยางดง:

Seokguram วัดถ้ำซอคคูรัม:

Bulguksa Temple วัดพุลกุกซา:

Donggung Palace & Wolji Pond พระราชวังทงกุงคยองจูและสระโวลจี:ระยะเวลา

ตลอดทั้งปี

วันเดินทาง

ทุกวันพฤหัสบดี +วันอังคาร, อาทิตย์ (เริ่ม ต.ค.65)

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

฿ 2,250

เด็ก (3 ปี - 12 ปี)

฿ 2,250

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Haeundae ทางออก 5

 2. สถานี Seomyeon ทางออก 12

 3. สถานี Busan (KTX) ทางออก 1

กำหนดการเดินทาง [เม.ย. - ก.ย.]

 • 09:50 น. ออกเดินทางจากสถานี Busan [KTX] ทางออก 1

 • 10:10 น. ออกเดินทางจากสถานี Seomyeon ทางออก 12

 • 10:50 น. ออกเดินทางจากสถานี Haeundae ทางออก 5

 • 12:20 น. เดินทางถึงหมู่บ้าน Yangdong Village

 • 13:50 น. ไปรับประทานอาหารกลางวัน [ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

 • 14:20 น. ถึงร้านอาหาร

 • 15:20 น. ออกเดินทางไป Seokgulam

 • 15:40 น. เดินทางถึง Seokgulam

 • 16:40 น. ออกเดินทางไปยังวัด Bulguksa Temple

 • 17:00 น. ถึงวัด Bulguksa Temple

 • 18:30 น. ออกเดินทางไปยัง Donggung & Wolji

 • 19:00 น. ถึง Donggung & Wolji

 • 20:00 น. ออกเดินทางไป Busan

 • 21:30 น. ถึงสถานี Busan [KTX]

 • 21:50 น. ถึงสถานี Seomyeon

 • 22:20 น. ถึงสถานี Haeundae

กำหนดการเดินทาง [ต.ค. - มี.ค.]

 • 09:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Busan [KTX] ทางออก 1

 • 09:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Seomyeon ทางออก 12

 • 10:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Haeundae ทางออก 5

 • 11:30 น. เดินทางถึงหมู่บ้าน Yangdong Village

 • 13:00 น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน [ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

 • 13:30 น. ถึงร้านอาหาร

 • 14:30 น. ออกเดินทางไป Seokgulam

 • 15:00 น. เดินทางถึง Seokgulam

 • 16:20 น. เดินทางถึงวัด Bulguksa Temple

 • 16:20 น. เดินทางถึงวัด Bulguksa Temple

 • 17:20 น. ออกเดินทางไปยัง Donggung & Wolji

 • 17:40 น. เดินทางถึง Donggung & Wolji

 • 18:40 น. ออกเดินทางไป Busan

 • 20:00 น. ถึงสถานี Busan [KTX]

 • 20:20 น. ถึงสถานี Seomyeon

 • 21:00 น. ถึงสถานี Haeundae

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (พนักงาน) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่

 • ค่าเข้าชมหมู่บ้าน Yangdong, Donggung & Wolji, วัด Bulguksa และ Seokguram

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริปที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %