ทัวร์เกาะนามิ + Rail Bike + สวน Garden of Morning Calm 1 วัน - จากโซล

ผู้ใหญ่ ฿ 2,350 / เด็ก ฿ 2,150Nami Island เกาะนามิ:

สวน The Garden of Morning Calm:

Gangcheon Rail bike:ระยะเวลา

​ตลอดทั้งปี

วันเดินทาง

ทุกวันอังคาร +วันพฤหัสบดี, เสาร์ (เริ่ม ต.ค.65)

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

2,350 ฿

เด็ก [3 ปี - 12 ปี]

2,150 ฿

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 2. สถานี Myeongdong ทางออก 2

 3. สถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

กำหนดการเดินทาง

 • 07:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 • 08:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Myeongdong ทางออก 2

 • 08:10 น. ออกเดินทางจากสถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

 • 09:40 น. เดินทางถึงสถานี Gangcheon Rail Bike

 • 11:30 น. ออกเดินทางไปยังเกาะนามิ

 • 12:00 น. เดินทางถึงเกาะนามิ

 • 15:30 น. ออกเดินทางไปยังสวน Garden of Morning Calm

 • 16:20 น. เดินทางถึงสวน Garden of Morning Calm

 • 17:50 น. ออกเดินทางไปยังโซล

 • 19:10 น. ถึงสถานี Dongdaemun History & Culture Park

 • 19:20 น. ถึงสถานี Myeondong

 • 19:50 น. ถึงสถานี Hongik Univ.

กำหนดการเดินทาง

ตารางฤดูหนาว:

3 ธ.ค. 64

-14 มี.ค. 65

 • 09:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 • 10:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Myeongdong ทางออก 2

 • 10:10 น. ออกเดินทางจากสถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

 • 11:40 น. เดินทางถึงสถานี Gangcheon Rail Bike

 • 13:30 น. ออกเดินทางไปยังเกาะนามิ

 • 14:00 น. ถึงเกาะนามิ

 • 17:30 น. ออกเดินทางไปยังสวน Garden of Morning Calm

 • 18:10 น. เดินทางถึงสวน Garden of Morning Calm

 • 19:40 น. ออกเดินทางไปยังโซล

 • 20:50 น. ถึงสถานี Dongdaemun History & Culture Park

 • 21:00 น. ถึงสถานี Myeongdong

 • 21:30 น. ถึงสถานี Hongik Univ.

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (Staff) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ตั๋วเข้าเกาะนามิ, Rail Bike และสวน Garden of Morning Calm

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริป ที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %