ทัวร์สวนพฤกษชาติ Oedo Island + Windy Hill 1 วัน - จากปูซาน

ผู้ใหญ่/เด็ก ฿ 2,550


Oedo island เกาะโอเอโดะ:

Windy Hill แหลมกังกันลม:ระยะเวลา

ตลอดทั้งปี

วันเดินทาง

ทุกวันพุธ +วันศุกร์ (เริ่ม ต.ค.65)

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

฿ 2,550

เด็ก (3 ปี - 12 ปี)

฿ 2,550

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Haeundae ทางออก 5

 2. สถานี Seomyeon ทางออก 12

 3. สถานี Busan (KTX) ทางออก 1

กำหนดการเดินทาง

 • 07:40 น. ออกเดินทางจากสถานี Haeundae ทางออก 5

 • 08:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Seomyeon ทางออก 12

 • 08:40 น. ออกเดินทางจากสถานี KTX [Busan] ทางออก 1

 • 10:40 น. เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รี่ Dojangpo Ferry Terminal

 • 11:00 น. ออกเดินทางไปยัง Oedo Island (ชมหมู่เกาะแฮกึมกัง Haeguemgang บนเรือสำราญ)

 • 11:30 น. เดินทางถึง Oedo Island

 • 13:00 น. ออกเดินทางไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ Dojangpo Ferry Terminal

 • 13:20 น. เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รี่ Dojangpo&Wind Hill (เวลาอาหารกลางวัน)

 • 15:20 น. ออกเดินทางไปยังปราสาท Maemi

 • 16:20 น. เดินทางถึงปราสาท Maemi

 • 17:00 น. ออกเดินทางไป Busan

 • 18:20 น. ถึงสถานี Haeumdae

 • 19:00 น. ถึงสถานี Seomyeon

 • 19:20 น. ถึงสถานี Busan [KTX]

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (พนักงาน) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่

 • ตั๋วค่าเข้า Odeo Island, ตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป-กลับ

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง

 • กำหนดการเดินทางอาจขึ้นอยู่กับตารางเวลาเรือข้ามฟากเกาะโอเอโดะ

 • เรือข้ามฟาก Oedo Island จะถูกยกเลิก หากสภาพอากาศเลวร้ายด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จะถูกแทนด้วย Geoje SeaWorld Dolphin Theme Park


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริปที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %