ทัวร์ Pocheon Art Valley + Herb Island + ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ 1 วัน (พ.ย.-ธ.ค.) - จากโซล

ผู้ใหญ่ ฿ 2,450 / เด็ก ฿ 2,350Pocheon Art Valley หุบเขาศิลปะโพชอน:

Strawberry Farm ฟาร์มสตรอเบอรี่:

Herb Island เกาะสมุนไพร:ระยะเวลา

ช่วงเดือนw.ย. - ธ.ค.

วันเดินทาง

ทุกวันพฤหัส, อาทิตย์

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

2,450 ฿

เด็ก [3 ปี - 12 ปี]

2,350 ฿

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 2. สถานี Myeongdong ทางออก 2

 3. สถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

กำหนดการเดินทาง

 • 12:50 น. ออกเดินทางจากสถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 • 13:30 น. ออกเดินทางจากสถานี Myeongdong ทางออก 2

 • 13:40 น. ออกเดินทางจากสถานี Dongdaemun History and Culture Park ทางออก 10

 • 14:40 น. เดินทางถึงหุบเขาศิลปะโพชอน Pocheon Art Valley

 • 16:10 น. ออกเดินทางไปยัง Strawberry Farm

 • 16:30 น. ถึง Strawberry Farm

 • 17:30 น. ออกเดินทางไปยัง Pocheon Herb Island

 • 18:30 น. ถึง Pocheon Herb Island

 • 20:00 น. ออกเดินทางไปยังโซล

 • 21:00 น. ถึงสถานี Dongdaemun History and Culture Park

 • 21:10 น. ถึงสถานี Myeongdong

 • 21:40 น. ถึงสถานี Hongik Univ.

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (Staff) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ค่าเก็บสตรอว์เบอร์รี 500 กรัม, ค่าเข้า Herb Island

 • ตั๋วเข้าชม Pocheon Art Valley และตั๋วไป-กลับ Monorail

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริป ที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %