ทัวร์เกาะนามิ + Rail Bike + Hyvaa Finland ไฮวา ฟินแลนด์ 1 วัน - จากโซล

ผู้ใหญ่ ฿ 2,550 / เด็ก ฿ 2,450Nami Island เกาะนามิ:

Gangcheon Rail bike:

Hyvaa Finland ไฮวา ฟินแลนด์:ระยะเวลา

​ตลอดทั้งปี

วันเดินทาง

ทุกวันพุธ +วันจันทร์ (เริ่ม ต.ค.65)

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

2,550 ฿

เด็ก [3 ปี - 12 ปี]

2,450 ฿

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 2. สถานี Myeongdong ทางออก 2

 3. สถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

กำหนดการเดินทาง

 • 07:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 • 8:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Myeongdong ทางออก 2

 • 8:10 น. ออกเดินทางจากสถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

 • 09:30 น. ถึงเกาะนามิ

 • 13:00 น. ออกเดินทางไปยัง Hyvaa Finland

 • 13:50 น. เดินทางถึง Hyvaa Finland

 • 15:30 น. ออกเดินทางไปยังสถานี Gangchon Rail Bike

 • 16:00 น. ถึงสถานี Gangchon Rail Bike; สนุกกับการขี่ Rail Bike

 • 17:50 น. ออกเดินทางไปโซล

 • 19:20 น. ถึงสถานี Dongdaemun History & Culture Park

 • 19:30 น. ถึงสถานี Myeongdong

 • 20.00 น. ถึงสถานี Hongik Univ.

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (Staff) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ตั๋วเข้าเกาะนามิ, ไฮวา ฟินแลนด์ รวมตะกร้าอาหาร (1 ชุด สำหรับ 2 ท่าน), ตั๋ว Rail Bike (แชร์จักรยานแบบ 4 ที่นั่ง)

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริป ที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %