ทัวร์อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน & เกาะนามิ 1 วัน - จากโซล

ผู้ใหญ่ ฿ 2,750 / เด็ก ฿ 2,550Seoraksan National Park อุทยานแห่งชาติซอรักซาน:

Nami Island เกาะนามิ:ระยะเวลา

ตลอดทั้งปี

วันเดินทาง

ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

฿ 2,750

เด็ก [3 ปี - 12 ปี]

฿ 2,550

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 2. สถานี Myeongdong ทางออก 2

 3. สถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

กำหนดการเดินทาง

 • 07:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 • 07:30 น. ออกเดินทางจากสถานี Myeongdong ทางออก 2

 • 19:40 น. ออกเดินทางจากสถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

 • 10:30 น. เดินทางถึงภูเขาซอรัก

 • 13:30 น. ออกเดินทางไปยังเกาะนามิ

 • 15:30 น. เดินทางถึงเกาะนามิ

 • 18:30 น. ออกเดินทางไปโซล

 • 20:00 น. ถึงสถานี Dongdaemun History & Culture Park

 • 20:10 น. ถึงสถานี Myeongdong

 • 20:50 น. ถึงสถานี Hongik Univ

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (Staff) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ตั๋วภูเขาซอรักและเกาะนามิ

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าเคเบิลคาร์

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริป ที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %