จองรถรับส่งสนามบิน

Airport Transfer Service

จุดนัดพบคนขับรถ

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อผู้จองรอรับบริเวณจุดนัดพบ
Incheon Airport จุดนัดพบ Terminal 1 ทางออก 10 
Incheon Airport จุดนัดพบ Terminal 2 ทางออก 5 

Symbol-11.png

ประเทศเกาหลี

  • สนามบินอินชอน Incheon Airport ( ICN )​

  • สนามบินกิมโป Gimpo Airport ( GMP )​

  • สนามบินปูซาน Busan Airport ( PUS )​

gtrip airport meeting point
Incheon Airport Gate 10
124345.jpg
124346.jpg

จากสนามบินส่งที่พัก ในช่วงที่มีการตรวจ RT-PCR 

หลังจากลูกค้าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินเสร็จเรียบร้อย
Airport Terminal 1 ( T1 ) ให้เดินไปจุดนัดพบประตูทางออก 10
Airport Terminal 2 ( T2 ) ให้เดินไปจุดนัดพบประตูทางออก 5
คนขับรถจะถือป้ายชื่อรอรับอยู่บริเวณจุดนัดพบ หากไม่พบคนขับรถ สามารถแจ้งได้ทางไลน์ @gtripkorea พร้อมส่งภาพถ่ายจุดที่อยู่ ทางแอดมินจะประสานแจ้งให้คนขับรถมาพบอีกครั้ง

จุดบริเวณรอรับผู้โดยสารขาเข้า สนามบินอินชอน

จากสนามบินส่งที่พัก ในช่วงเวลาปกติ

หลังจากผ่านด่านตรวจผ่านคนเข้าเมือง (ตม.) และรับกระเป๋าเดินสัมภาระเดินทางเรียบร้อยแล้ว ให้เดินออกไปยังประตูทางออก 6 สำหรับสนามบินอินชอน Terminal 1 หรือประตูทางออก 5 สำหรับสนามบินอินชอน Terminal 2 จะสามารถมองหาป้ายชื่อผู้จองที่คนขับรถรอรับอยู่ 

คนขับรถจะรอไม่เกิน 90 นาที หลังจากเวลาไฟล์ทหรือเวลาเครื่องบินลงจอด 

สำหรับความล่าช้าโปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า GTrip ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ

gtrip airport meeting point_normal-07.png
รถรับส่งสนามบิน รอรับลูกค้า

จากที่พักส่งสนามบิน
 

คนขับรถจะรอที่ล็อบบี้ของโรงแรม หรือ บริเวณหน้าที่พัก 5 - 10 นาที ก่อนเวลานัดรับ คนขับรถจะรอไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลานัดรับ

สำหรับความล่าช้า โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า GTrip ก่อนเวลานัดรับอย่างน้อย 3 ชั่วโมง