จองรถรับส่งสนามบิน

Airport Transfer Service

จุดนัดพบคนขับรถ

Symbol-11.png

ประเทศเกาหลี

  • สนามบินอินชอน Incheon Airport ( ICN )​

gtrip airport meeting point 10C-12.png
gtrip airport meeting point_T2_Gate_01.png

จากสนามบินส่งที่พัก ในช่วงที่มีการตรวจ RT-PCR 

หลังจากลูกค้าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินเสร็จเรียบร้อย
Airport Terminal 1 ( T1 ) ให้เดินไปจุดนัดพบป้ายรถ Chartered Bus 10C (ประตูทางออก 10)
Airport Terminal 2 ( T2 ) ให้เดินไปจุดนัดพบประตูทางออก 1

หลังจากลูกค้าผ่าน ตม. รับกระเป๋าเดินทาง และ ตรวจ PCR เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เดินมาที่จุดนัดพบหน้าป้าย Chartered Bus 10C ตามภาพ และ แจ้ง "มารอที่จุดนัดพบแล้ว" ผ่านทาง Line @gtripkorea พร้อมถ่ายรูปกระเป๋าเดินทางเพื่อให้คนขับรถสังเกตว่าเป็นลูกค้าได้ง่ายขึ้น ทางแอดมินจะประสานแจ้งให้คนขับรถวนรถมารับลูกค้าภายใน 5-10 นาที และแจ้งเลขทะเบียนรถที่จะมารับลูกค้าให้ทราบค่ะ 

จุดบริเวณรอรับผู้โดยสารขาเข้า สนามบินอินชอน

จากสนามบินส่งที่พัก ในช่วงเวลาปกติ

หลังจากผ่านด่านตรวจผ่านคนเข้าเมือง (ตม.) และรับกระเป๋าเดินสัมภาระเดินทางเรียบร้อยแล้ว ให้เดินออกไปยังประตูทางออก 6 สำหรับสนามบินอินชอน Terminal 1 หรือประตูทางออก 5 สำหรับสนามบินอินชอน Terminal 2 จะสามารถมองหาป้ายชื่อผู้จองที่คนขับรถรอรับอยู่ 

คนขับรถจะรอไม่เกิน 90 นาที หลังจากเวลาไฟล์ทหรือเวลาเครื่องบินลงจอด 

สำหรับความล่าช้าโปรดแจ้งทีมงานทางไลน์ @gtripkorea  ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ

รถรับส่งสนามบิน รอรับลูกค้า

จากที่พักส่งสนามบิน
 

คนขับรถจะรอที่ล็อบบี้ของโรงแรม หรือ บริเวณหน้าที่พัก 5 - 10 นาที ก่อนเวลานัดรับ คนขับรถจะรอไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลานัดรับ

สำหรับความล่าช้าโปรดแจ้งทีมงานทางไลน์ @gtripkorea ก่อนเวลานัดรับอย่างน้อย 3 ชั่วโมง