top of page

K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ระบบอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

1 เม.ย. 2565

จะเคยหรือไม่เคยไปเกาหลี ต่อจากนี้..ใครเดินทางไปก็ต้องลงทะเบียน K-ETA

K-ETA (KOREA ELECTRONIC TRAVEL AUTHORIZATION) คือ ระบบอนุมัติการเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติของประเทศที่ได้ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่า ที่ต้องการเข้าประเทศเกาหลี เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว การเยี่ยมชม การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุมธุรกิจ เป็นต้น เป็นระยะเวลา 2 ปี หากไม่มี K-ETA ติดตัว อาจถูกปฎิเสธการออกตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้

แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติ K-ETA ผ่านแล้ว แต่ก็ต้องเข้ากระบวนการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตามปกติ ซึ่งจะผ่านหรือไม่นั้น ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ

ไปหน้าเว็บกรอกข้อมูลยื่นขอ K-ETA ได้ที่นี้ https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/viewstep1.doขั้นตอนการลงทะเบียน K-ETA
คุณควรสมัคร K-ETA อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องเที่ยวบินสำหรับสาธารณรัฐเกาหลี คุณสามารถสมัคร K-ETA ได้ที่เว็บไซต์ทางการของ K-ETA (www.k-eta.go.kr) หรือแอพมือถือ (K-ETA) โดยปกติแล้วจะได้รับผลการอนุมัติทางอีเมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากการยื่นขอ อาจใช้เวลาหลายวันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ยื่นขอ


เอกสารที่ต้องเตรียมลงทะเบียน K-ETA


  1. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  2. ที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้อง

  3. ข้อมูลที่พักในประเทศเกาหลี เช่น รายละเอียดที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ เบอร์ติดต่อ

  4. รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี พื้นหลังขาว ไฟล์ JPEG ขนาด 700x700 Pixels ไม่เกิน 100 kb.

  5. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ที่ใช้ชำระค่าธรรมเนียมได้ ค่าธรรมเนียม 10,000 วอน/คน


ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA


  1. ค่าธรรมเนียม 10,000 วอน/คน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

  2. หลังจากชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้แม้ว่าการลงทะเบียน K-ETA จะถูกปฏิเสธก็ตาม

  3. สามารถใช้บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต VISA, MASTER, JCB, EXPRESS เป็นต้น


 

คำถามที่พบบ่อย


Q. K-ETA มีอายุการใช้งานจนถึงเมื่อไร?

A. K-ETA มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต (หากอายุการใช้งานของหนังสือเดินทางไม่ถึง 2 ปี จะสามารถใช้งานได้จนถึงวีนหมดอายุของหนังสือเดินทาง)

Q. จะมีกรณีที่จะต้องรับ K-ETA ใหม่ภายในระยะเวลาการใช้งานมั้ย?

​A. มี หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ (สัญชาติ, ชื่อ, เพศ, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขพาสปอร์ต, วันหมดอายุ, ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและประวัติอาชญากรรม) ภายในระยะเวลาการใช้งานของ K-ETA คุณต้องยื่นขอ K-ETA ใหม่

Q. หากจะเข้าประเทศอีกครั้งภายในระยะเวลาการใช้งานของ K-ETA มีอะไรที่ต้องทำมั้ย?

A. หากได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ที่อยู่และหมายเลขติดต่อภายในประเทศเกาหลี คุณจะต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ K-ETA e-Arrival Card ในเมนูที่ (K-ETA Application Results) - (Edit Information) *จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่แก้ไขข้อมูล)

Q. จะไปเที่ยวเชจูต้องรับ K-ETA หรือไม่?

A. ไม่ ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินบินตรงไปยังเกาะเชจู ไม่ต้องรับ K-ETA *ในกรณีที่ไปเยี่ยมพื้นที่อื่นนอกเหนือจากเกาะเชจู คุณจะต้องได้รับ K-ETA ก่อนเข้าประเทศเกาหลี

Q. ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องต้องรับ K-ETA หรือไม่?

A. ไม่ ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ไม่เข้าประเทศเกาหลีไม่ต้องรับ K-ETA

Q. เมื่อยื่นขอ K-ETA รูปถ่ายต้องเหมือนกับรูปพาสปอร์ตหรือไม่?

A. ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรูปถ่ายแบบรูปติดบัตร แต่หากรูปถ่ายจากชีวิตประจำวันตรงตามเงื่อนไขและเป็นรูปที่มองเห็นใบหน้าได้ชัดเจน ก็สามารถใช้แนบเข้ามาได้เช่นกัน

Q. หากกรอกคำขอ K-ETA โดยความเท็จ จะเกิดอะไรขึ้น?

A. หากส่งข้อมูลที่เป็นความเท็จ K-ETA จะไม่ได้รับอนุญาตหรือถึงแม้จะได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถถูกยกเลิกได้ คุณอาจถูกลงโทษตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเกาหลี ๐และอาจถูกจำกัดการเข้าประเทศเกาหลีในอนาคตได้

Q. หากกรอกใบยื่นคำขอผิด แก้ไขอย่างไร?

A. ข้อมูลที่กรอกผิดสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา ก่อนส่งคำยื่นขอ โปรดเข้าใจด้วยว่า หากยื่นขอเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรได้ แต่สามารถยื่นขอ K-ETA ใหม่ได้หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ดังนั้นกรุณารับอีเมลผลการอนุมัติ K-ETA ก่อนแล้วค่อยยื่นขอใหม่

Q. ได้รับอนุญาต K-ETA โดยข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้อง จะเข้าประเทศได้มั้ย?

A. อาจเกิดผลเสีย เช่น ไม่สามารถเข้าประเทศได้ กรุณายื่นขอ K-ETA อีกครั้ง

Q. จะตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร?

A. รายละเอียดการอนุญาตจะถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณกรอกและสามารถตรวจสอบได้โดยกรอกหมายเลขคำขอ หรือหมายเลขหนังสือเดินทางและวันเดือนปีเกิด ที่เมนู (Check K-ETA Results)

Q. ทุกครั้งที่เข้าประเทศจะได้รับ K-ETA ใหม่หรือไม่?

A. ไม่ K-ETA จะมีอายุการใช้งานสูงสุด 2 ปี แต่หากหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานไม่ถึง 2 ปี จะสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

Q. จะยื่นขอ K-ETA พร้อมกับผู้ร่วมเดินทางได้หรือไม่?

A. ได้ค่ะ สามารถเพิ่มสมาชิกครอบครัวหรือผู้ร่วมเดินทาง (เพิ่มสูงสุด 30 คน) ในกรณีนี้ก็จะชำระค่าธรรมเนียมทีเดียว

Q. ได้รับแจ้งผล K-ETA ว่าไม่ได้รับอนุญาตเพราะอะไร และถ้าต้องการเข้าประเทศเกาหลี ต้องทำอย่างไร?

A. การยื่นขอ K-ETA ไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากไม่ตรงกับเกณฑ์การประเมินภายในตามพระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูล มาตรา 9 ข้อ 1.2 จึงขอความใจด้วยว่า ไม่สามารถแจ้งเหตุผลที่ชัดเจนให้ได้ ถึง K-ETA ไม่อนุมัติก็สามารถยื่นขอใหม่ได้ แต่ในกรณีที่ K-ETA ไม่อนุมัติเพราะเหตุผลอื่นๆ นอกจากกรอกข้อมูลผิด จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ในกรณีนี้ แนะนำให้เข้าประเทศด้วยวีซ่า

Q. วิธีการกรอกที่อยู่ในเกาหลี?

A. เมื่อกรอกที่อยู่ จะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ มิใช้ภาษาเกาหลี เมื่อค้นหาที่อยู่ ในช่อง (Road name address) จะต้องกรอกชื่อถนนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยยกเว้นตัวเลข (หมายเลขอาคาร) มิใช่กรอกที่อยู่ทั้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นขอ K-ETA โปรดเข้าไปดูที่เมนู (Notice) >(Notice)> How to Apply for K-ETA and Make a Payment (ไฟล์แนบภาษาไทย) ในเว็บไซต์ทางการของ K-ETA

Q. หากมีสถานที่พักในเกาหลีหลายแห่ง ทำอย่างไร?

A. หากท่านมีสถานที่พักในเกาหลีหลายแห่ง ให้กรอกสถานที่พักที่ท่านจะอยู่เป็นหลัก หากต้องการแก้ไขที่อยู่อาศัยในเกาหลี หลังจากได้รับอนุมัติจาก K-ETA สามารถทำการแก้ไขที่ (K-ETA Application Results) - (Edit Information) บนเว็บไซต์ K-ETA ได้ตลอดเวลา

Q. กรอกคำยื่นขอ K-ETA ใช้ภาษาอะไร?

A. สามารถยื่นขอ K-ETA ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

Q. สอบถามเกี่ยวกับ K-ETA ได้ที่ไหน?

A. สามารถสอบถามเกี่ยวกับ K-ETA ทางออนไลน์ได้ที่เมนู <Questions> ในเว็บไซต์ K-ETA โดย 4 ภาษา (ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย)


ที่มา www.k-eta.go.kr


bottom of page