top of page

ทัวร์หนึ่งวันขึ้น Blueline Park Sky Capsule และชมดอกซากุระ/ดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิในปูซาน (25 มี.ค.~7 เม.ย.67)

ผู้ใหญ่/เด็ก ฿ 2,290


Blueline Park Sky Capsule บลูไลน์พาร์คสกายแคปซูล:ระยะเวลา

25 มี.ค. - 7 เม.ย. 67

วันเดินทาง

​ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

฿ 2,290

เด็ก (3 ปี - 12 ปี)

฿ 2,290

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Haeundae ทางออก 5

 2. สถานี Seomyeon ทางออก 12

 3. สถานี Busan (KTX) ทางออก 1

กำหนดการเดินทาง

 • 09:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Busan (KTX) ทางออก 1

 • 09:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Seomyeon ทางออก 12

 • 10:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Haeundae ทางออก 5

 • 10:00 - 17:00 น. ขึ้นรถ Blueline Park Sky Capsule และชมจุดชมดอกซากุระและดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิที่ดีที่สุด 2 แห่ง รับประทานอาหารกลางวัน (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

 • 17:00 น. ออกเดินทางไปสถานี Haeundae

 • 18:00 น. ถึงสถานี Haeundae

 • 18:40 น. ถึงสถานี Seomyeon

 • 19:00 น. ถึงสถานี Busan (KTX)

​ค่าบริการรวม

 • บริการรถรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (สตาฟ) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ตั๋ว Blueline Park Sky Capsule

 • ค่าเข้าสถานที่ (ถ้ามี)

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ผู้เดินทางคนเดียวอาจต้องแชร์ Sky Capsule กับท่านอื่น

 • ระยะเวลาดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • ลำดับจุดเยี่ยมชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดดอกซากุระบาน

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริปที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %Kommentare


bottom of page